Naše služby

SPRÁVCE BUDOV je správa nemovitostí, správa bytových domů, komerčních a polyfunkčních budov.

Správa dle rozsahu a potřeb klienta. Poskytované služby jsou vhodné pro SVJ, soukromé majitele, firmy a družstva. Používáme software pro správce nemovitostí, který řeší vyúčtování komplexně včetně nové právní úpravy. Vyúčtování dle nové legislativy.

Novinkou je výkon funkce statutárního orgánu SVJ (praxe 9 let na postu předsedy výboru)výkon funkce předsedy SVJ či člena výboru (dříve prověřený vlastník)

Služby které zajišťujeme v regionu Náchodsko:

Správa technicko - provozní, údržba:
 • vedení technické evidence domů
 • pravidelné revize a součinnost při zajištění následných oprav 
 • odečty vodoměrů, spotřeby TUV, elektrické energie a tepla  
 • zajišťování oprav a údržby 
 • zastupování při jednání s dodavateli služeb 
 • pravidelná kontrola stavu domů 
 • zajištění pravidelného úklidu společných prostor domu a chodníku    
 • zajištění nejvýhodnějšího pojištění domu  
 • asistence při obstarávání bankovních úvěrů, hypoték
Správa účetní a daňová, nová legislativa:
 • evidence vlastníků, nájemníků v bytových a nebytových jednotkách
 • předpis služeb, fondu oprav, nájmů a všech záloh spojených s užíváním jednotek
 • pravidelná úprava záloh podle potřeb a nárůstu cen, podle pokynů vlastníků
 • vyúčtování všech záloh dle platných předpisů - dle nové legislativy
 • vedení přehledu plateb a součinnost při vymáhání pohledávek
 • fond oprav a 1x ročně předkládání všem vlastníkům
 • vedení účetnictví domu, odsouhlasení účetní uzávěrky  
 • zpracování daňového přiznání popřípadě hospodářského výsledku
 • 1 x ročně předkládání rozvahy o výši a účelu užití prostředků na provoz,
 •  zajištění nabídky výhodného ukládání rezervních finančních prostředků na termínované účty (případně účty stavebního spoření) 
 • příprava podkladů a dokumentů pro schůzi SVJ 

outsourcing:

 • technicko - provozní, údržba, úspora energii a služeb, zvýšení efektivnosti budov      
Správa v oblasti právní:
 • předkládání návrhů na výpověď z nájmu komerčního prostoru, nastanou-li důvody uvedené ve smlouvě nebo vyplývající ze zákona a případně návrhů na provedení správních úkonů souvisejících s výpovědí
 • vypracování podkladů pro advokátní kancelář zastupující zájmy vlastníka týkajících se spravovaného majetku
Výkon funkce statutárního orgánu: 
 • výkon funkce předsedy SVJ či člena výboru (dříve prověřený vlastník) praxe na postu předsedy výboru 9 let
Doplňující služby:
 • realitní služby (nákup,prodej,pronájem nemovitostí) 
 • finanční služby, pojištění
 • vedení personální a mzdové agendy v následujícím členění:  
 • odměny členů statutárního orgánu 
 • dohody o provedení práce
 • energetický štítek
 • převod od bytového družstva
 • vyklízení nemovitostí
 • zajišťování rozsáhlejších oprav a rekonstrukcí podle schválených návrhů, kontrola jejich provedení a správnosti účtovaných cen v rozsahu nevyžadující stavební dozor 
 • součinnost při zajišťování větších oprav, rekonstrukcí a organizování s tím spojených výběrových řízení 
 • předávání a přejímání bytů a komerčních prostor dle pokynů vlastníka 
 • vyjadřování se k záměrům stavebních úprav, které svým rozsahem nepřesahují  ohlašovací povinnost dle stavebního zákona
 • podávání návrhů na nezbytné rozsáhlejší opravy či rekonstrukce včetně zajištění odborného odhadu nákladů 
 • uzavírání smluv s dodavateli energií
 • zajištění havarijní služby
 • součinnost při zajišťování větších oprav, rekonstrukcí a organizování s tím spojených výběrových řízení 
 •  soupis o předpokládaných příjmech z nájemného v následujícím období 
Prohlášení vlastníka
 • zaměření objektu a zpracování pasportů
 • vyhotovení prohlášení vlastníka 
 • vyhotovení smluv pro převod jednotek do vlastnictví a vklad na katastr 
 • právní servis 
 • založení SVJ

Soupis plánu při přebírání domu od jiného správce:

 • příprava bodů na odstranění závad zjištěných při přebírání bytového domu s horizontem jednoho roku
 • vypracování výhledového plánu na pět let středních, generálních a revizních oprav společných částí domu v souvislosti s technickým stavem základních stavebních částí (střecha, plášť domu, okna, dveře, rozvody, výtahy, atd.) 
 • metodická příprava a průběžné informace o změnách legislativy mající vliv na činnost společenství vlastníků.