Naše služby

Služby správy které zajišťujeme v regionu Náchod, Náchodsko:

  technicko - provozní, údržba
   revize, opravy, havarijní služba, úklid, evidence, pasporty, vodoměry, měřiče tepla, odečty

•  účetní a daňová
    účetnictví, hospodářský výsledek, daňové přiznání, odměny výboru, dlužníci,      vyúčtování služeb dle platné legislativy, tisk jakékoliv sestavy

• výkon funkce statutárního orgánu (praxe na postu předsedy výboru 12 let)
   výkon funkce předsedy SVJ či člena výboru (dříve prověřený vlastník)

•  kompletní správu investičních bytů - převezme a zajistíme nového nájemníka, podepíšeme nájemní smlouvu, předávací protokol a 1x vyúčtování energii, převod energii bez účasti pronajímatele, pravidelná kontrola bytu, pojištění zodpovědnosti nájemce


•  úspora energii a služeb

•  právní vymáhání

•  energetické štítky

•  převod od bytového družstva, založení SVJ

•  realitní činnost ( prodej, pronájem, hypoteční služby, pojištění)

•  vyklízení nemovitostí

Nově nabízíme administrativní služby. Hromadné rozesílání pozvánek, zápisů se shromáždění, platebních výzev, korespondence s vlastníky bytů. Poštovní služby, tisk, skenování, zajištění překladů apod.