Naše služby

SPRÁVCE BUDOV je správa nemovitostí.

Správa bytových domů, SVJ, komerčních a polyfunkčních budov.
Správa dle rozsahu a potřeb klienta. Poskytované služby jsou vhodné pro SVJ, soukromé majitele, firmy a družstva. 

Používáme software pro správce nemovitostí, který řeší vyúčtování komplexně včetně nové právní úpravy. 
Vyúčtování dle nové legislativy a novinkou je zavedení úpravy pro SVJ dle norem GDPR.

Nově nabízíme administrativní služby. Hromadné rozesílání pozvánek, zápisů se shromáždění, platebních výzev, korespondence s vlastníky bytů. Poštovní služby, tisk, skenování, zajištění překladů apod.

Dále provádíme výkon funkce statutárního orgánu SVJ (praxe 15 let na postu předsedy výboru), výkon funkce předsedy SVJ či člena výboru (dříve prověřený vlastník)

Služby které zajišťujeme v regionu Náchod, Náchodsko:

Správa technicko - provozní, údržba:
 • vedení technické evidence domů
 • pravidelné revize a součinnost při zajištění následných oprav 
 • odečty vodoměrů, spotřeby TUV, elektrické energie a tepla  
 • zajišťování oprav a údržby 
 • zastupování při jednání s dodavateli služeb 
 • pravidelná kontrola stavu domů 
 • zajištění pravidelného úklidu společných prostor domu a chodníku    
 • zajištění nejvýhodnějšího pojištění domu  
 • asistence při obstarávání bankovních úvěrů, hypoték
Správa účetní a daňová, nová legislativa:
 • evidence vlastníků, nájemníků v bytových a nebytových jednotkách
 • předpis služeb, fondu oprav, nájmů a všech záloh spojených s užíváním jednotek
 • pravidelná úprava záloh podle potřeb a nárůstu cen, podle pokynů vlastníků
 • vyúčtování všech záloh dle platných předpisů - dle nové legislativy
 • vedení přehledu plateb a součinnost při vymáhání pohledávek
 • fond oprav a 1x ročně předkládání všem vlastníkům
 • vedení účetnictví domu, odsouhlasení účetní uzávěrky  
 • zpracování daňového přiznání popřípadě hospodářského výsledku
 • 1 x ročně předkládání rozvahy o výši a účelu užití prostředků na provoz,
 •  zajištění nabídky výhodného ukládání rezervních finančních prostředků na termínované účty (případně účty stavebního spoření) 
 • příprava podkladů a dokumentů pro schůzi SVJ 

outsourcing:

 • technicko - provozní, údržba, úspora energii a služeb, zvýšení efektivnosti budov      
Správa v oblasti právní:
 • předkládání návrhů na výpověď z nájmu komerčního prostoru, nastanou-li důvody uvedené ve smlouvě nebo vyplývající ze zákona a případně návrhů na provedení správních úkonů souvisejících s výpovědí
 • vypracování podkladů pro advokátní kancelář zastupující zájmy vlastníka týkajících se spravovaného majetku
Výkon funkce statutárního orgánu: 
 • výkon funkce předsedy SVJ či člena výboru (dříve prověřený vlastník) praxe na postu předsedy výboru 12 let
Doplňující služby:
 • realitní služby (nákup,prodej,pronájem nemovitostí) 
 • finanční služby, pojištění
 • vedení personální a mzdové agendy v následujícím členění:  
 • odměny členů statutárního orgánu 
 • dohody o provedení práce
 • energetický štítek
 • převod od bytového družstva
 • vyklízení nemovitostí
 • zajišťování rozsáhlejších oprav a rekonstrukcí podle schválených návrhů, kontrola jejich provedení a správnosti účtovaných cen v rozsahu nevyžadující stavební dozor 
 • součinnost při zajišťování větších oprav, rekonstrukcí a organizování s tím spojených výběrových řízení 
 • předávání a přejímání bytů a komerčních prostor dle pokynů vlastníka 
 • vyjadřování se k záměrům stavebních úprav, které svým rozsahem nepřesahují  ohlašovací povinnost dle stavebního zákona
 • podávání návrhů na nezbytné rozsáhlejší opravy či rekonstrukce včetně zajištění odborného odhadu nákladů 
 • uzavírání smluv s dodavateli energií
 • zajištění havarijní služby
 • součinnost při zajišťování větších oprav, rekonstrukcí a organizování s tím spojených výběrových řízení 
 •  soupis o předpokládaných příjmech z nájemného v následujícím období 
Prohlášení vlastníka
 • zaměření objektu a zpracování pasportů
 • vyhotovení prohlášení vlastníka 
 • vyhotovení smluv pro převod jednotek do vlastnictví a vklad na katastr 
 • právní servis 
 • založení SVJ

Soupis plánu při přebírání domu od jiného správce:

 • příprava bodů na odstranění závad zjištěných při přebírání bytového domu s horizontem jednoho roku
 • vypracování výhledového plánu na pět let středních, generálních a revizních oprav společných částí domu v souvislosti s technickým stavem základních stavebních částí (střecha, plášť domu, okna, dveře, rozvody, výtahy, atd.) 
 • metodická příprava a průběžné informace o změnách legislativy mající vliv na činnost společenství vlastníků.