Ceník


                                                  Ceník základních služeb pro SVJ

      
Vedení účetnictví (roční vyúčtováníodměny výboru)                                        
(používáme program přímo pro správce),                                                                                                                                                                
Technicko - provozní (údržba, revize, požární směrnice)                                                 

Administrativní                                                                          
(předpisy, pozvánky, zápisy ze schůze, pojistné události, smlouvy) 

Výkon funkce statutárního orgánu                                         
Cena se skládá ze dvou složek (vedení účetnictví + výkon předsedy

Právní služby, kontrola legislativy SVJ účtujeme dle náročnosti případů. 


                                     Ceník nájemních a bytových domů, polyfunkčních budov  

Komplexní správa investičních bytů
(najdeme vhodného nájemce, zajistíme nájemní smlouvu, protokol o předání bytu, převod energii bez účasti pronajímatele, vyúčtování energii a služeb nájemci, pojištění odpovědnosti nájemce, právní pomoc po dobu nájmu, změny, dodatky smlouvy, kontrola stavu bytu                                                                 

Cenu všech služeb vám rádi zpracujeme na míru dle počtu nebo velikosti BD.


Pro kalkulaci všech nabídek prosím kontaktujte: 

Petr Klimeš, mail: klimes@spravcebudov.cz,

tel. +420 776 637 636.


Nejsme plátci DPH.

   Další služby: Příprava Stanov, vklady do OR, příprava dokumentů, GDPR, změny výboru, a další ..